KẾ HOẠCH GD MÔN HỌC (theo Cv 4040)

KẾ HOẠCH GD MÔN HỌC (theo Cv 4040)

Lượt xem:

KHGD MÔN HỌC TRỤC TUYẾN(CV4040) ...
BAI GIAO VE NHÀ LAN 1- LOP 9

BAI GIAO VE NHÀ LAN 1- LOP 9

Lượt xem:

tin-9 CN-9 toan-9 SINH-9 sử-9 GDCD-LỚP-9 VẬT-LÝ-9 HÓA-9 GDTC-9 GỮ-VĂN-9 DỊA-9 Âm-nhạc-9 ...
BAI GIAO VE NHÀ LAN 1- LOP 8

BAI GIAO VE NHÀ LAN 1- LOP 8

Lượt xem:

ĐẠI-SỐ-8 CN-8 MT8 HÓA-8 VẬT-LÝ-8 SINH-8 GDTC 8 NGỮ-VĂN 8 ĐỊA-8 gdcd-8 sử-8 Âm-nhạc-8 tin-8 HÌNH-8 ...
BAI GIAO VE NHÀ LAN 1- LOP 7

BAI GIAO VE NHÀ LAN 1- LOP 7

Lượt xem:

CN-7 tin-7 MT7 TOÁN-7 VẬT-LÝ-7 GDTC 7 su7 NGỮ-VĂN-7 GDCD-7 SINH-HỌC-7 ĐỊA-LÍ-7 Âm-nhạc-7 ...
BAI GIAO VE NHÀ-LẦN 1 LOP 6

BAI GIAO VE NHÀ-LẦN 1 LOP 6

Lượt xem:

CN-6 MT6 LỊCH-SỬ-6 tin-6 KHTN6 GDTC-6 NGỮ-VĂN-6 TOAN-6 GDCD6 ĐỊA-LÍ-6 Âm-nhạc-6 ...
CHIA LỚP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ SỔ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ HS

CHIA LỚP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VÀ SỔ THEO DÕI ĐÁNH GIÁ HS

Lượt xem:

CHIA-LỚP-HỌC-HỌC-TRỰC-TUYẾN O-THEO-DOI-DANH-GIA-HS ...
THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

Lượt xem:

THOI KHOA BIEU BUOI SANG THOI KHOA BIEU BUOI CHIEU ...
PHÂN LỚP NH: 2021-2022

PHÂN LỚP NH: 2021-2022

Lượt xem:

6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8a2 8a3 8a4 8A5 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 ...
PHÂN CÔNG CM-CHỦ NHIỆM NH: 2021-2022

PHÂN CÔNG CM-CHỦ NHIỆM NH: 2021-2022

Lượt xem:

PHAN-CONG-NHIEM-VU-NAM-HOC 2021-2022(đã điều chỉnh) PHAN-CÔNG-CÔNG-TÁC-CHỦ-NHIÊM-NAM-HOC 2021-2022 PHÂN CÔNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN ...
QUY CHẾ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN-HV

QUY CHẾ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN-HV

Lượt xem:

QUY-CHE-1 QUY-CHE-2 QUY-CHE-3 QUY-CHE-4 QUY-CHE-5 QUY-CHE-6 ...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN -NĂM HỌC: 2021 2022(HÙNG VƯƠNG)

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN -NĂM HỌC: 2021 2022(HÙNG VƯƠNG)

Lượt xem:

TRANG-1 TRANG-2 TRANG-3 TRANG-4 TRANG-5 TRANG-6 TRANG-7 TRANG-8 ...
PHÂN LỚP DẠY HỌC TRỤC TUYẾN NH 2021-2022

PHÂN LỚP DẠY HỌC TRỤC TUYẾN NH 2021-2022

Lượt xem:

LOP-9-1 LOP-9-2 LOP-9-3 LOP-8-1 LOP-8-2 LOP-8-3 LOP-7-1 LOP-7-2 LOP-7-3 LOP 6-1 LOP 6-2 ...
Trang 1 / 41234 »